Світ Англійської

Англійська мова онлайн

Друга ночі – магічна пора, коли на думку приходять найбезглуздіші речі. Коли ще, як не перед сном, розмірковувати про сенс буття або гугнити, навіщо павукові 4 пари очей. Ми вирішили трохи підлити масла у вогонь та підкинути вам кілька кумедних запитань та тверджень англійською.

1. Which letter is silent in the word “Scent”, the S or the C?

Яка літера не читається у слові «Scent» |sent|: S чи C?

Слова для запам’ятовування:

 • Scent – запах, аромат;
 • Silent letter |ˈsaɪlənt ˈletər| – «німа» літера (літера, яка не читається).

2. Do twins ever realize that one of them is unplanned?

Чи хоч усвідомлюють двійнята, що один з них незапланований?

Слова для запам’ятовування:

 • Twins |ˈtwɪnz| – двійнята / близнюки;
 • Realize |ˈriːəlaɪz| – усвідомлювати.

3. Why the letter W is called double U? Shouldn’t it be called double V?

Чому літера W називається double U (подвійна U)? Чи не повинна вона називатися double V (подвійною V)?

4. If poison is past its expiry date, is it more poisonous or is it no longer poisonous?

Якщо в отрута закінчився термін придатності, вона стає ще більш отруйною, чи вона більше не є отруйною?

Слова для запам’ятовування:

 • Poison |ˈpɔɪzn| – отрута;
 • Poisonous |ˈpɔɪzənəs|- отруйний;
 • Expiry date |ɪkˈspaɪəri deɪt| – термін придатності.5. What if my dog only brings back the ball because he thinks I like throwing it?

Що як мій собака приносить м’ячик назад лише тому, що думає, що мені подобається кидати його?

Слова для запам’ятовування:

 • Bring back – повертати, приносити назад.

6. The doctors that told Stephen Hawking he had two years to live in 1953 are probably dead.

Лікарі, які в 1953 році казали Стівену Гокінгу, що йому залишилося жити 2 роки, ймовірно померли.

Слова для запам’ятовування:

 • Two have 2 years to.. – мати 2 роки для чогось (замість 2 years можна підставити будь-який інший термін)

Наприклад:

You have 40 minutes to complete the test. – У тебе 40 хвилин, щоб закінчити тест.

 • Probably |ˈprɑːbəbli| – ймовірно.

7. 100 years ago everyone owned a horse and only the rich had cars. Today everyone has cars and only the rich own horses.

100 років тому кожен володів конем, і лише багатії мали авто. Сьогодні кожен має авто, і лише багатії володіють конями.

Слова для запам’ятовування:

 • To own |oʊn| – володіти, бути власником. Як прийменник означає «власний», «особистий»
 • Зверніть увагу, що перед rich стоїть артикль the. Він потрібен, щоб показати, що це іменник, під яким мається на увазі обмежене коло людей (певний соціальний клас). Так само артикль буде ставитись перед poor (бідняки) або перед middle class (середній клас).

Наприклад:

The main beneficiaries of public spending are the poor and the middle class. – Основні вигодо набувачі державних витрат – бідняки та середній клас.

8. Intentionally losing a game of rock, paper, scissors is just as hard as trying to win.

Навмисне програвання у гру «Камінь, ножиці, папір» настільки ж складне, як й виграш у неї.

Слова для запам’ятовування:

 • Intentionally |ɪnˈtenʃənəli| – навмисне;
 • Scissors |ˈsɪzərz| – ножиці.

Також ножиці англійською будуть shears. Shears мають різний розмір дір для пальців, одна з яких трохи відхилена у сторону. Зазвичай використовуються для різання тканини. Scissors – ножиці з симетричною ручкою і коротшим лезом.

9. If you rip a hole in a net, there are actually fewer holes in it than it where before.

Якщо ти робиш діру в павутинні, там по факту стає менше дір, ніж було до цього.

Слова для запам’ятовування:

 • Rip – розривати;
 • Actually |ˈæktʃuəli| – фактично, насправді.

10. If you replace “W” with “T” in “What, where and When”, you get the answer to each of them.

Якщо замінити, «W» на «T» у “What, where and When” (що, де, коли), то отримає відповіді на ці запитання.
Оскільки в результаті виходить: that, there, then (той, там, тоді)

Слова для запам’ятовування:

 • Replace |rɪˈpleɪs| – замінювати, заміщати.
 • Get the answer – отримати відповідь.

Цікаво, що ці твердження й запитання настільки ж абсурдні, скільки й раціональні. Сподіваємося, вони дали матеріал для розмірковування та допомогли трохи покращити словниковий запас.