Світ Англійської

Англійська мова онлайн

Свято наближається! Час вивчити кілька корисних англійських слів на тему «Новий рік та Різдво». Погнали 😉
Загальні слова

 • Christmas |ˈkrɪsməs| – Різдво;
 • X-mas – Різдво (скорочений варіант);
 • New Year |njuː ˈjiə| – Новий рік;
 • Christmas holiday |ˈkrɪsməs ˈhɑːlədeɪ| – різдвяні свята;
 • Christmas Eve – напередодні Різдва;
 • Yule |juːl|- святки;
 • Christmas tree |ˈkrɪsməs triː| – ялинка;
 • Christmas lights |ˈkrɪsməs ˈlaɪts| – гірлянда/ вогники (часто кажуть просто lights);
 • Noel – так інколи Різдво називають у піснях, різдвяні співи, а також ім’я;
 • Ornaments |ˈɔːrnəmənts|/ Bauble |ˈbɔːbl| – прикраси на ялинку;
 • Decorate the Christmas tree |ˈdɛkəreɪt ðə ˈkrɪsməs tree |- прикрашати ялинку;
 • Candy canes |ˈkandi keɪnz| — цукерки у біло-червоно смужку для прикрашання ялинки;
 • Bell |bel| – дзвіночок;
 • Candle |ˈkændl|-свічк;
 • Holly |ˈhɑːli|- падуб (часто використовується як прикраса);
 • Wreath |riːθ| – вінок (для прикрашання будинку);
 • Fireplace |ˈfaɪərpleɪs|- камін;
 • Gingerbread house |ˈdʒɪndʒərbred haʊs| – пряниковий будиночок;
 • Sleigh |sleɪ| – сани;
 • Christmas card |ˈkrɪsməs kɑːrd| – різдвяна листівка;
 • Fireworks |ˈfaɪˌrwərks| -салют;
 • Family reunion |ˈfamɪli riːˈjuːnjən| — святкування з усією родиною;
 • New Year’s Eve party — новорічна вечірка;
 • Christmas spirit |ˈkrɪsməs spɪrɪt|- дух Різдва;
 • New Year’s Resolutions – новорічні обіцянки (те, що ми обіцяємо зробити у новому році);
 • Tinsel |ˈtɪnsl|- блискітки, новорічна мішура;
 • Cozy |ˈkoʊzi|– затишний;
 • Twinkling |ˈtwɪŋklɪŋ| – мерехтіення.

Подарунки:

 • Gift |ɡɪft| – подарунок;
 • Purchase |ˈpɜːrtʃəs|- покупка, скуплятися;
 • Christmas trivia lists  |ˈkrɪsməs ˈtrɪviə ˈlɪsts| – списки різдвяних подарунків;
 • Christmas stocking |ˈkrɪsməs ˈstɑːkɪŋ| — носочок для подарунків;
 • Gift box |ɡɪft bɑːks| —коробка для подарунків;
 • Wrapping paper |ˈrapɪŋ ˈpeɪpə|- обгортковий папір;
 • To work a miracle |wɜːrk ə ˈmɪrəkl| — створити диво;
 • Gift-giving — обмін подарунками.

 • Різдвяні герої
 • Santa Claus — Санта Клаус;
 • Father Frost |ˈfɑːðər frɔːst|- Дід Мороз;
 • Elf |elf|(множина elves |ɛlvz|) – ельф;
 • Reindeer |ˈreɪndɪə|- північний олень.
Різдвяні смаколики та напої

 • Hot cocoa – гаряче какао;
 • Gingerbread |ˈdʒɪndʒərbred|- імбирне печиво;
 • Brandy butter |ˈbrandiˈbʌtə|- солодке масло, яке подають до столу у Британії. Готується з бренді, масла та цукру;
 • Candies |ˈkændiz| – цукерки;
 • Champagne |ʃamˈpeɪn| —шампанське;
 • Bubbly |ˈbʌbli| – шампанське, шипучка;
 • Eggnog |ˈɛɡnɒɡ| – егног. Різдвяний алкогольний коктейль, який готується з вина та яєць;
 • Mulled wine |mʌld waɪn| – глінтвейн;
 • Turkey |ˈtɜːrki|- індичка;
 • Meat-in-jelly – холодець.

А ви вже прикрасили ялинку? Якщо так, то вивчайте ці слова та заряджайтеся святковим настроєм!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *