Світ Англійської

Англійська мова онлайн

Використання прийменників в англійській відрізняється від того, як ми використовуємо їх в українській. Це призводить до багатьох помилок у словосполученнях. Наприклад, людина може сказати I’m angry on you замість I’m angry with you. Тому варто дивитися на використання слова у реченнях та вивчати словосполучення. Сьогодні пропонуємо вивчити прикметники в сполученнях з прийменниками.


Для зручності вивчення розділили список на кілька частин

Частина 1

 • Accustomed to – звикший до
  I’m not accustomed to getting up early. – Я не звик вставати так рано.
 • To be afraid of – боятися чогось (так, в англійській afraid – прикметник)
  He’s afraid of spiders. – Він боїться павуків.
 • Allergic to – мати алергію на (щось)
  She’s allergic to pollen. – У неї алергія на пилок.
 • Amazed by – приємно вражений (чимось)
  Polly is amazed by your gift. – Поллі вражена твоїм подарунком.

And I'm amazed by your look.

 • Angry with – бути злим на (когось). Коли ми вживаємо цей прийменник, то наш гнів обов’язково спрямований на когосб
  My sister tore my jacket. I’m angry with her. – Моя сестра порвала мою куртку. Я зла на неї.
 • Angry at – злитися на (щось). Зазвичай вживається, коли нам немає кого звинуватити у нашому гніві. Ми сердимося на якісь обставини чи предмети.
  I’m angry at my car. It won’t start. – Він злиться на свій автомобіль. Він не заводиться.
 • Angry about – злитися через (щось)
  Don’t be angry about that article I didn’t mean to insult you. – Не сердься через ту статтю, я не хотів образити тебе.
 • Anxious about – бути стурбованим через / хвилюватися про
  Sarah feels anxious about your health. – Сара почувається стурбованою через твоє здоров’я.
 • Available to/ for – доступний для
  All films are available for download. – Всі фільми доступні для скачування.
 • Capable of – здатний на
  I didn’t know you’re capable of theft. – Я й не знав, що ти здатен на крадіжку.
 • Confident of – впевнений у
  The team is confident of winning. – Команда впевнена у перемозі.

Your Honor, I feel so confident of Marge Simpson's guilt...

Частина 2

 • Delighted by – у захваті від
  My boss was delighted by my idea. – Мій бос був у захваті від моєї ідеї.
 • Dependent on – в залежності від / залежний від
  Dependent on stage of the disease, a doctor prescribes conservative or surgical treatment. – В залежності від стадії хвороби, лікар назначає консервативне або оперативне лікування.
  She’s dependent on people’s opinion. – Вона залежна від думки оточуючих.


 • Different from – відрізняється від / відмінний від
  The film is just different from my expectations. – Фільм просто відрізняється від моїх очікувань.
 • Disappointed with – розчарований (чимось)
  He was disappointed with your answer. – Він був розчарований вашою відповіддю.
 • Disturbed by – занепокоєний (чимось)
  He felt disturbed by the news. – Він почувався занепокоєним через новини.

Are you disturbed by the incident?

 • Free for – вільний для (мати час для чогось)
  Are you free for a cup of tea? – У тебе є час на чашечку чаю?
 • Frightened of – наляканий чимось / боятися чогось
  John screwed things up and now he’s frightened of consequences. – Джон наробив дурниць, і зараз він боїться наслідків.
  What are you frightened of? That’s just a shadow. – Чого ти злякався? Це лише тінь.
 • Good / bad / clever at – хороший / поганий/ спритний ( в чомусь)
  My daughter good at tennis. – Моя донька добре грає в теніс.
  Michael is bad at Math. – Майкл погано розбирається в математиці.
  He’s clever at chess. – Він спритний у шахах.

She specificated a man who, though clever at making money,

 • Independent of – незалежний від
  He’s been independent of his parents since he was 18. – Він незалежний від батьків з тих пір, як йому виповнилося 18.
 • Inspired by – натхненний (чимось)
  I was inspired by your song and painted a picture. – Я надихнулася твоєю піснею та намалювала картину.
 • Interested in – цікавитися чимось (бути зацікавленим чимось)
  She’s interested in the history of England. – Вона цікавиться історією Англії.
 • Involved in – бути втягнутим у (щось) / братии участь у (чомусь)
  Your son doesn’t want to be involved in your political game. – Твій син не хоче брати участь у твоїх політичних іграх.

Частина 3 • Kind to – добрий до
  Thank you for being kind to me. – Дякую, що був добрий до мене.
 • Mad at – розлючений на (когось)
  Don’t be mad at me. – Не гнівайся на мене.
 • Pleased with – задоволений (чимось)
  You don’t seem to be pleased with winning. – Ти не здаєшся задоволеним виграшем.
 • Prejudiced against – упереджено відноситися до
  The judge was prejudiced against the defendant. – Суддя упереджено відносився до звинувачуваного.

I think that's ageism. That's being prejudiced against people because they're old.

 • Proud of – пишатися (кимось)
  I’m proud of you. – Я пишаюся тобою.
 • Relevant to – той, що має відношення до чогось
  These facts aren’t relevant to the case. – Ці факти не мають відношення до справи.
 • Responsible to / for – бути відповідальним за. To зазвичай ставиться перед дієсловом. For – перед іменником або герундієм.
  I’m not responsible for your actions. – Я не відповідальний за твої дії.
 • Shocked at / by – шокований (чимось)
  The main character was shocked at unforeseen turn of events. – Головний герой був шокований непередбачуваним поворотом подій.

you will be shocked at how quickly a decade goes by.

 • Sorry about / for – шкодувати через (щось), вибач за (щось)
  I’m sorry for your loss. – Співчуваю твоїй втраті.
  I’m sorry about yesterday, I behaved like an asshole. – Вибач за вчорашнє, я поводився як козел.
 • Suitable for – підходящий для
  Is this song suitable for romantic dinner? – Ця пісня підходить для романтичної вечері?
 • Surprised at / by – дивуватися чомусь / бути здивованим чимось
  She’s surprised at your attitude to superstition. – Вона здивована твоєму відношенню до забобонів.
  I’m surprised by your question. – Я здивований твоїм запитанням.
 • Tired of – втомлений від
  I’m tired of work. I need a vacation. – Я втомився від роботи. Мені потрібна відпустка.
 • Upset about – засмучений через
  Do you know what she’s upset about? – Ти знаєш, через що вона засмучена?

You're upset about something.

Неправильне використання прийменників може зробити навіть дуже хорошу англійську дещо кострубатою, тому завжди звертайте увагу на їх використання. Розпочніть з вивчення словосполучень найбільш вживаних прикметників з прийменниками, поступово розширюючи свої знання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *