Світ Англійської

Англійська мова онлайн

В кожній мові є слова, які вживаються частіше інших. Звісно, вивчаючи іноземну мову, такі слова слід запам’ятовувати в першу чергу. Адже саме вони складуть ваш словниковий мінімум, який дозволить говорити більш-менш вільно. Сьогодні пропонуємо вивчити 100 найбільш популярних іменників англійської мови.Час

 1. Time |taɪm| – час;
 2. Year |jɪr| – рік;
 3. Month |mʌnθ| – місяць;
 4. Week |wiːk| – тиждень;
 5. Day |deɪ| – день;
 6. Hour |ˈaʊər|– година

Місця

 1. Place |pleɪs| -місце;
 2. City |ˈsɪti| – місто;
 3. Town |taʊn| – містечко;
 4. Area |ˈeriə| – простір, сфера (діяльності), район;
 5. Shop |ʃɑːp| – магазин;
 6. House |haʊs| – будинок;
 7. Home |hoʊm| – дім;
 8. Room |ruːm| – кімната;
 9. Cinema (брит.) |ˈsɪnəmə| / Movie Theater (амер) |ˈmuːvi ˈθiət̬ər| – кінотеатр
 10. Beach |biːtʃ| – пляж;
 11. World |wɜːrld| – світ;
 12. Abroad |əˈbrɔːd|- за кордон, за кордоном
Люди та заняття

 1. People |ˈpiːpl| – люди (людина – person);
 2. Children |ˈtʃɪldrən| – діти (більш розмовний варіант – kids);
 3. Family |ˈfæməli| – родина;
 4. Relatives |ˈrelətɪvz| – родичі
 5. Woman |ˈwʊmən|- жінка;
 6. Man |mæn| – чоловік;
 7. Friend |frend| – друг;
 8. Team |tiːm| – команда;
 9. Others |ˈʌðr̩z| – інші;
 10. Parents |ˈperənts| – батьки;
 11. Face |feɪs| – обличчя;
 12. Body |ˈbɑːdi| – тіло, організм;
 13. Business |ˈbɪznəs| – справа, бізнес;
 14. Study |ˈstʌdi| – навчання;
 15. Student |ˈstuːdnt| – учень / студент;
 16. Science |ˈsaɪəns| – наука;
 17. Work |wɜːrk| – робота (процес);
 18. Job |dʒoʊb| – робота (позиція);
 19. Task |tæsk| – завдання

Решта слів

  1. Level |ˈlevl| – рівень;
  2. Result |rɪˈzʌlt| – результат;
  3. Reason |ˈriːzn| – причина;
  4. Force |fɔːrs|  – (груба) сила;
  5. Strength |streŋθ| – сила, сильна сторона;
  6. Air |er| – повітря;
  7. Art |ɑːrt| -мистецтво;
  8. Rain |reɪn| – дощ;
  9. Sun |sʌn| -сонце;
  10. War |wɔːr|- війна;
  11. Health |helθ| – здоров’я;
 1. Education |ˌedʒuˈkeɪʃn|– освіта;
 2. Party |ˈpɑːrti|– вечірка;
 3. Door |dɔːr| – двері;
 4. Window |ˈwɪndoʊ| – вікно;
 5. Idea |aɪˈdiːə| – ідея;
 6. Information |ˌɪnfərˈmeɪʃn| – інформація;
 7. History |ˈhɪstri| – історія;
 8. Law |lɔː| –закон;
 9. Story |ˈstɔːri| – розповідь (історія);
 10. Book |bʊk| – книга;
 11. Gift |ɡɪft| – подарунок;
 12. Night |naɪt| – ніч;
 13. Morning |ˈmɔːrnɪŋ| – ранок;
 14. Water |ˈwɔːtər| – вода;
 15. Question |ˈkwestʃən| – запитання;
 16. Thing |θɪŋ| – вещь (предмет);
 17. Topic |ˈtɑːpɪk| – тема (розмови, уроку);
 18. Way |weɪ| – шлях, спосіб;
 19. Money |ˈmʌni| – гроші;
 20. Bag |bæɡ| – сумка;
 21. Laptop |ˈlæptɑːp| – ноутбук;
 22. Trip |trɪp| – подорож;
 23. Road |roʊd| – дорога;
 24. Glasses |ˈɡlasəz| – окуляри;
 25. Music |ˈmjuːzɪk| – музика;
 26. Passion |ˈpæʃn| – пристрасть;
 27. Game |ɡeɪm| – гра;
 28. Entrance |ˈentrəns| – вхід;
 29. Exit |ˈeksɪt| – вихід;
 30. Affair |əˈfer| – роман (стосунки між двома людьми), інтрижка;
 31. Song |sɔːŋ| – пісня;
 32. Couple |ˈkʌpl| – пара

Звісно, з одних англійських іменників не побудуєш речення, однак їх вивчення стане чудовим стартом, який дозволить хоча б трохи орієнтуватися в англійській мові. Вам знайомі всі ці слова, чи знайшли для себе якісь нові?

2 thoughts on “80 простих англійських іменників, які повинен знати кожен

  1. пасивний словниковий запас – це також дуже добре, його не так вже й важко вивести в активний, до того часто під часом розмови такі слова наче самі “вилітають” із глибин пам”яті 🙂

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *