Світ Англійської

Англійська мова онлайн

Зовнішність

Чи змогли би ви сказати англійською: привабливий юнак з русявим хвилястим волоссям атлетичної будови тіла? Якщо ні, тоді швидше беріться за вивчення слів на тему «Опис зовнішності англійською». Хоча, навіть якщо можете, все одно, прочитайте цю лексику, скоріш за все ви знайдете кілька цікавих слів, щоб доповнити ними свій словниковий запас.
Волосся (hair)

Зачіски

 • Straight hair |streɪt heə| – пряме волосся;
 • Wavy |ˈweɪvi| – хвилясте;
 • Curly |ˈkɜːrli| – кучерявее;
 • Frizzy |ˈfrɪzi| – кучеряве неслухняне волосся;
 • Scanty |ˈskanti| / thin |θɪn| —тонке волосся;
 • Layered hair |ˈleɪərd| – багатошарова стрижка;
 • Dreadlocks / dreads – дреди;
 • Shoulder length |ˈʃoʊldər  leŋθ| – волосся по плечі;
 • Long hair |lɔːŋ| – довге волосся;
 • Fringe |frɪndʒ|  – гривка, чубок («чолка»);
 • Short hair |ʃɔːrt heə| – коротке волосся;
 • Bald |bɔːld| – лисий;
 • Comb over |koʊm ˈoʊvər| – волосся зачесане так, щоб сховати залисини

Колір

 • Black |blæk| – чорне;
 • Black-jet |blæk dʒet| – глибокого чорного кольору;
 • Black-raven |blæk ˈreɪvn| / raven– чорний, який виблискуючи дає синюватий відтінок (синяво-чорний);
 • Brown |braʊn| – коричневе (темно-русяве);
 • Blond |ˈblɑːnd| (blonde) – біляве;
 • Fair|feə| – світле, біляве;

Blond та fair – синоніми, і вживання цих слів залежить від країни. В англомовних країнах, слово blond дуже рідко вживається, коли мова йде про чоловіків, хіба що в чоловіка дуже світле волосся. Про жінок кажуть і так, і так.

 • Ginger |ˈdʒɪndʒər| – руде;
 • Red | – руде (насичений рудий колір);
 • Grey |ɡreɪ| – сиве;
 • Salt and pepper – чорно-сиве (коли частина волосся чорна, а частина – сива).
Волосся на обличчі

 • Clean shaven |kliːn ˈʃeɪvn| – чисто поголений;
 • Shaved |ˈʃeɪvd| – поголений;
 • Mustache |ˈmʌstæʃ| -вуса;
 • Beard |bɪrd|- борода;
 • Goatee hair |ɡoʊˈtiː heə| – козлина борідка;
 • Stubble |ˈstʌbl|- щетина.

Риси обличчя (facial features)

 • Chiseled |ˈtʃɪzəld|- точені риси обличчя;Clean-cut |kliːn ˈkʌt| – різко окреслені;
 • Regular |ˈrɛɡjʊlə| – «правильні». Під словом «правильний» маються на увазі так званні «класичні риси»: прямий ніс, пропорційні сторони обличчя, заокруглене підборіддя тощо.
 • Forceful |ˈfɔːsfʊl| — вольове обличчя;

 • Stern |stəːn| — суворий;
 • Delicate |ˈdɛlɪkət| – тонкі, витонченні риси;
 • Large / massive – масивні.

Статура (body type)

 • Fit – в хорошій фізичній формі;
 • Thin |θɪn| – худий;
 • Scrawny |ˈskrɔːni|- худорлявий, кістлявий;
 • Fat |fæt| – гладкий (дуже неетичне образливе слово, яке краще не вживати відносно людини);
 • Plump |plʌmp|/ plumpy – пухкенький, повненький;
 • Fleshy |ˈfleʃi| – м’ясистий, повнуватий;
 • Overweight |ˌoʊvərˈweɪt|- з надлишковою вагою;
 • Frail |freɪl|- кволий, хворобливо худорлявий;
 • Herculean |ˌhɜːrkjuˈliːən| – м’язистий та сильний (як Геркулес);
 • Muscular  |ˈmʌskjələr| – м’язистий;
 • Petite |pəˈtiːt| – зазвичай про жінок: худенька та невисока, мініатюрна, витончена.

Очі (eyes)

Колір очей (eye color)

 • Brown |braʊn|- карі;
 • Black |blæk| – чорні (дуже темні);
 • Hazel |ˈheɪzl|- світло-карі (горіхового кольору);
 • Amber |ˈæmbər| – жовтувато-карі (бурштинові);
 • Grey |ɡreɪ| – сірі;
 • Blue – блакитні;

Цікаво, що в англійській «blue-eyed boy» означає «улюбленець».

 • Green |ɡriːn| – зелені;
 • Red ‘Albino’ – світлі блакитно-сірі очі, які при певному освітлені віддають трохи червоним. Зазвичай такий колір очей буває в альбіносів.

Форма очей

 • Close-set |kləʊs set | – близько посаджені очі;
 • Bulging |ˈbʌldʒɪŋ| – випуклі очі;
 • Big eyes / wide eyes – великі очі;
 • Almond-shaped |ˈɑːməndʃeɪpt|- мигдалеподібні;
 • Beady |ˈbiːdi| – очі-бусинки (маленькі та блискучі);
 • Pursy eyes |ˈpɝːsi| – зщурені очі;
 • Sunken |ˈsʌŋkən| – впалі очі;
 • Lively |ˈlʌɪvli|- «живі» блискучі очі;
 • Crinkly |ˈkrɪŋkli| – з дрібними зморшками;
 • Baggy |ˈbaɡi| – з мішками;
 • Red-rimmed – почервонілі, запалені;
 • Droopy eyelid |ˈdruːpi ˈaɪlɪd| – нависле повіко.

Брови та вії (eyebrows and eyelashes)

 • Long lashes |lɔːŋ ˈlæʃəz|- довгі вії;
 • Curving lashes |ˈkɝːvɪŋ| – загнуті вії;
 • Straight lashes |streɪt| – прямі вії;
 • False lashes |fɔːls| – накладні вії;
 • Thick lashes |θɪk|- густі вії;
 • Arched eyebrows |ɑːtʃt|- брови дугою;
 • Beetling eyebrows |ˈbiːtlɪŋ| – навислі брови;
 • Bushy eyebrows |ˈbʊʃi| – густі брови;
 • Shaggy eyebrows |ˈʃaɡi| – косматі брови;
 • Penciled – витонченні брови (тонко окреслені).

Ніс (nose)

 • Snub nose |snʌb| – кирпатий (інколи ніс картоплею);
 • Turn-up |ˈtərn ˌəp| – з припіднятим кінчиком;
 • Hawk nose |hɔːk|- яструбиний ніс;
 • Flat |flæt| – приплюснутий;
 • Fleshy |ˈflɛʃi| -м’ясистий;
 • Hooked |ˈhʊkt| – крючкуватий.

Щоки (cheeks)

 • Round cheeks – округлі (пухкі) щоки;
 • Lank / sunk – впалі;
 • Chubby |ˈtʃʌbi| – пухкенькі. Слово використовується, коли щічки викликають замилування та розчулення (наприклад, коли йдеться про дитячі щічки);
 • Ruddy |ˈrʌdi| – рум’яні.

Губи (lips)

 • Thin |θɪn| – тонкі;
 • Full |fʊl| – пухкі;
 • Pouty lips – пухкі та округлі/ надуті;
 • Parted |ˈpɑːtɪd| – напіввідкриті;
 • Composed |kəmˈpəʊzd| – стиснуті.

Чоло (forehead)

 • Tall |tɔːl| — високе;
 •  Low |ləʊ| — низьке;
 • Doomed |duːmd| – випукле;
 • Retreating |rɪˈtriːtɪŋ| – покате;
 • Broad |brɔːd| – широке.
Потренуйтесь використовувати ці слова на тему «Опис зовнішності англійською», описуючи себе та людей навколо. Ви можете, наприклад, описувати оточуючих, поки чекаєте своєї черги в магазині, чи в транспорті.