Світ Англійської

Англійська мова онлайн

В цьому матеріалі мова піде не про акцент і не про правильну вимову складних звуків, а саме про вимову слів: які літери читаються, які ні, і як правильно вимовляється слово в цілому. Акцентуватиму увагу на тих словах, в яких вимова сильно відрізняється від написання, і при читанні яких багато хто робить помилки.Спочатку розглянемо слова по групам, в яких є закономірності. Після цього розглянемо окремі складні слова.

KN на початку слова

У словах, що починаються на буквосполучення Kn перша літера, тобто K, не вимовляється.

 • Knight |naɪt| – лицар;
 • Know |nəʊ| -знати;
 • Knee |niː| – коліно.

Слова із закінченням –mb

У словах із закінченням –mb не читається остання літера (b).

 • Climb |klaɪm| – карабкатися вгору/ підніматися на щось;
 • Comb |kəʊm|- розчіска (гребінець);
 • Thumb |θʌm| – великий палець руки.

Слова із -bt на кінці

У закінченні -bt літера b також не вимовляється.

 • Doubt |daʊt| – сумнів;
 • Debt |det| – борг.
Буквосполучення -alk

У цьому буквосполученні літера L не читається, якщо вони знаходяться в одному складі:

 • Talk |tɔːk|- розмовляти (один склад);
 • Walk |wɔːk|- ходити, гуляти (один склад);
 • Sleepwalking |ˈslipˌwɔ kɪŋ|- ходіння уві сні (слово 3-складове, але літери «alk» знаходяться в одному складі – sleep•walk•ing).

Але goalkeeper |ˈɡəʊlkiːpər| – воротар (літери «alk» знаходяться у різних складах – goal•keep•er).

Закінчення -ign

Вимовляється як «айн».

 • Design |dɪˈzaɪn| – дизайн;
 • Resign |rɪˈzaɪn| – йти у відставку.
 • Sign |saɪn| – знак, підписувати.

Key та слова, в яких є це буквосполучення

Буквосполучення key читається як «кіі»

 • Key |kiː| – ключ;
 • Donkey |ˈdɔːŋkɪ| – віслюк;
 • Hockey |ˈhɑːkɪ| – хокей.

Ps на початку слова

Слова, що починаються на ps – це наукові слова, які походять від наукової латині. Перша літера в них не читається.

 • Psychology |saɪˈkɑːlədʒɪ| – психологія;
 • Psilocybin |ˈˌsaɪlə(ʊ)ˈsaɪbɪn |ˈ – псилосцибін (алкалоїд).

Зверніть увагу, що префікс pseudo читається як «sju». Наприклад: Pseudonym |ˈsjuːdənɪm| – псевдонім.

Закінчення ed у прикметниках, яке вимовляється як «ɪd»

Тут не існує правил читання, просто слід запам’ятати деякі прикметники, в яких закінчення ed читається саме так.

 • Naked |ˈneɪ.kɪd| – оголений;
 • Sacred |ˈseɪkrɪd| – священий, сакральний;
 • Wicked |ˈwɪk.ɪd| – аморальний, зіпсований (про людину).

Fruit, juice та cruise

У цих словах буквосполучення «ui» читається як «uː»

 • Fruit |fruːt| – фрукт, фрукти;
 • Cruise |kruːz|- круїз;
 • Juice |dʒuːs| -сік.

You ate fruit. You ate fruit.

Слова, в яких буквосполучення «ch» читається як «k»

Більшість людей знає, що буквосполучення “ch” читається схоже на нашу «ч» |tʃ|. Однак є слова-винятки, зазвичай, це слова французького походження. В них “ch” вимовляється як «k».

Ось найбільш вживанні:

 • Choir|ˈkwaɪər| – хор;
 • Character |ˈkærəktər|- персонаж, харакер, буквенний символ;
 • Chaos |ˈkeɪɑːs| – хаос, повний безлад;
 • Chemistry |ˈkemɪstrɪ| – хімія;
 • Ache |eɪk| – біль;
 • Christmas |’krɪsməs| – Різдво;
 • Mechanic |mɪ’kænɪk| – механік;
 • Scheme |skiːm| – схема;
 • Stomach |’stʌmək|– шлунок, живіт;
 • School |skuːl| – школа;
 • Technology |tek’nɔləʤɪ|- технологія.

Решта слів, які часто вимовляють неправильно

 • Lettuce |ˈletɪs| – латук. «Летіс», а не «летьюс».
 • Niche |niːʃ| – ніша. Не «ніче» і не «ніцше» :Р. Просто – «ніш»;
 • Penguin |ˈpeŋɡwɪn|- пінгвін;

Якщо ви думаєте, що англійці не помиляються у вимові складних слів, гляньте це кумедне відео (воно почне програватися з потрібного моменту)

 • Island |ˈaɪlənd| – острів (s не читається);
 • Salmon |ˈsæmən| – лосось. До речі це слово легко запам’ятати: як «Семен», тільки змінюємо наголос 😀 .
 • Clothes |kləʊðz| – одяг. Звука «е» у цьому слові немає.
 • Says |ˈsez| – каже (для третьої особи однини). Звука «й» тут немає.
 • Lead – це слово цікаве тим, що його вимова залежить від значення. Якщо воно означає «вести за собою/ лідирувати» тоді воно читається як |liːd|. Якщо воно використано у значенні «свинець», тоді вимовляється як |led|.
 • Genre |ˈʒɑːnrə| – жанр;
 • Luxurious |lʌɡˈʒʊrɪəs| – розкішний. Не «лакшеріс», а «лагжиріес».
 • Receipt |rɪˈsiːt| – чек, квитанція;
 • Leopard |ˈlepəd| – леопард. Не «леопард», а «лепед»;
 • Colonel |ˈkɜːrnl| – полковник (другий склад не читається);
 • Southern |ˈsʌðərn| – південний. Хоч і походить від слова South |saʊθ|, вимова змінюється;
 • Jewellery |ˈdʒuːəlrɪ| – ювелірні прикраси.
Якщо ви хочете потренувати вимову англійських слів ТУТ ми підготували корисні вправи.

Сподіваємося, після прочитання цієї статті, у вас точно не виникатиме проблем з вимовою. Принаймні, з вимовою наведених слів.