Світ Англійської

Англійська мова онлайн

Всі професії важливі, всі професії потрібні. А ще важливо знати назви професій англійською. Тому пропонуємо сьогодні вам список із назвами професій. Але перед тим, як перейдемо до списку, давайте подивимося, чим слово profession відрізняється від occupation.
Profession, Job та Occupation: різниця

 •  Job – робота, посада. Те, ким людина працює.
 • Profession – професія. Тобто те, чим людина займається професійно. Та сфера, в якій вона має певні знання та навички. Професія може не завжди співпадати з роботою. Людина може бути лікарем за професією, але через певні обставини працювати, промоутером, наприклад.
 • Occupation – рід занять. Це слово означає ту роль, яку людина відіграє у суспільстві. Це може бути професія, те, ким людина працює, а може бути й просто заняття – студент, учень, домогосподар(ка), пенсіонер.

Назви професій англійською

 •  Office worker – офісний працівник;
 • Office clerk – офісний клерк;
 • Office manager |ˈmænɪdʒər| – офіс-менеджер;
 • Self-Employed – само зайн ятий (той, хто працює сам на себе);
 • Accountant |əˈkaʊntənt| – бухгалтер;
 • Personal assistant |əˈsɪstənt| – особистий помічник;
 • Receptionist |rɪˈsepʃənɪst| – той, хто працює на рецепції.
 • Shop assistant |əˈsɪstənt| – продавец;
 • (Real) Estate agent |ˈriːləˌstet ˈeɪdʒənt| – ріелтор;
 • Architect |ˈɑːrkɪtekt| – архітектор;
 • Architect |ˈɑːrkɪtekt| – архітектор;
 • Builder |ˈbɪldər| – будівельник;
 • Teacher |ˈtiːtʃər| – вчитель;
 • Lecturer |ˈlektʃərər| – лектор, викладач;
 • Butcher |ˈbʊtʃər| – м’ясник;
 • Cashier |kæˈʃɪr| – касир;
 • Cleaner |ˈkliːnər| – прибиральник;
 • Fireman |ˈfaɪərmən| – пожежник;
 • Plumber |ˈplʌmər| – сантехнік;
 • Electrician |ɪˌlekˈtrɪʃn| – електрик;
 • Waiter |ˈweɪtər| – офіціант / Waitress |ˈweɪtrəs| – офіціантка.

Цікаве відео про найдивніші професії 

 

 •  Business Analyst |ˈænəlɪst| – бізнес аналітик;
 • Entrepreneur |ˌɑːntrəprəˈnɜːr|- підприємець;
 • CEO / director of the company – директор компанії;
 • Deputy director |ˈdepjʊtɪ| – заступник директора;
 • Lawyer |ˈlɔːjər|  — адвокат;
 • Attorney |əˈtɜːrnɪ| – адвокат, який представляє чиїсь інтереси (довірена особа). Інколи може виступати й зі сторони обвинувачення;
 • Prosecutor |ˈprɑːsɪkjuːtər| – прокурор;
 • Judge |dʒʌdʒ| – суддя.

 

Mechanic |məˈkænɪk| – механік;

Hairdresser |ˈherdresər| – перукар;

Laborer – робочий;

Courier |ˈkʊrɪər| – кур’єр;

Carpenter |ˈkɑːrpəntər| – столяр;

Cook |kʊk| – кухар;

Pastry chef – кондитер;

Chef |ʃef| – шеф-кухар;

Athlete |ˈæθliːt| – спортсмен;

Driver |ˈdraɪvər| – водій;

Gardener |ˈɡɑːrdnər| – садівник;

Lifeguard |ˈlaɪfɡɑːrd| – особистий охоронець;

Policeman |pəˈliːsmən| / police officer – поліцейський.
 • Scientist |ˈsaɪəntɪst| – вчений;
 • Pharmacist |ˈfɑːrməsɪst| – фармацевт;
 • Biologist |baɪˈɑːlədʒɪst| – біолог;
 • Chemist |ˈkemɪst| – хімік;
 • Astronomer |əˈstrɑːnəmər| – астроном;
 • Engineer |ˌendʒɪˈnɪr| – інженер;

Сайти та медіа

 • Programmer – програміст;
 • Software Developer |dɪˈveləpər| – розробник програмного забезпечення;
 • Journalist |ˈdʒɜːrnəlɪst| – журналіст;
 • Editor |ˈedɪtər| – редактор;
 • Editor-in-chief – головний редактор;
 • Video editor / video maker – відео монтажер;
 • Reporter |rɪˈpɔːrtər| – репортер;
 • Cameraman – оператор;
 • Illustrator |ˈɪləstreɪtər| – ілюстратор;
 • Template designer |ˈtempleɪt – dɪˈzaɪnər|- верстальник;
 • Page maker |peɪdʒ ˈmeɪkər| – верстальник;
 • Marketing professional / marketer– маркетолог;
 • Target Manager – таргетолог;
 • Host – ведучий.
Медпрацівники

 •  Nurse |nɜːrs| – медсестра;
 • Doctor – лікар;
 • Dentist – стоматолог;
 • Veterinary doctor (скорочено vet) – ветеринар;
 • Psychologist |saɪˈkɑːlədʒɪst| – психолог;
 • Psychotherapist |ˌsaɪkəʊˈθerəpɪ| – психотерапевт;
 • Radiologist |ˌreɪdɪˈɑlədʒɪst| – рентгенолог;
 • Head doctor / chief physician |tʃiːf fɪˈzɪʃn| – головний лікар.

Творчі професії

 • Musician |mjʊˈzɪʃn| – музикант;
 • Actor /Actress |ˈæktrəs| – актор/ акторка;
 • Director |dəˈrektər| – режиссер;
 • Photographer |fəˈtɑːɡrəfər| – фотограф;
 • Artist |ˈɑːrtɪst| – художник;
 • Designer |dɪˈzaɪnər| – дизайнер;
 • Writer |ˈraɪtər| – письменник;
 • Stylist |ˈstaɪlɪst| – стиліст;
 •  Makeup artist – візажист.

Посилання на вправи:

(P.S. дизайн сайту з останньою вправою – просто «вирви око», але вправи корисні, тому додали їх)

Професій сьогодні існує безліч, ми перерахували лише найбільш популярні. А ви знайшли тут назву своєї професії?