Світ Англійської

Англійська мова онлайн

Минулий завершений час в англійській мові

Past Perfect Tense — минулий завершений час. Використовується, коли дія відбулася до іншої дії в минулому, і ця дія важлива для наступної. Скажімо, ви помили руки перед обідом. «Помили руки» — це і буде наш Past Perfect. Миття рук відбулося до поїдання обіду, і помити руки було важливо для того, щоб сісти обідати. Тобто, миття рук — це був важливий етап підготовки до нашої наступної дії у минулому.
Зараз ми розглянемо, як будуються різні типи речень у минулому завершеному часі, і детальніше поглянемо на випадки його використання.

Побудова речень у Past Perfect

Речення цього часу будуються за допомогою допоміжного дієслова had. При цьому до дієслово додається закінчення –ed. Якщо дієслово неправильне, беремо його із третьої колонки неправильних дієслів. У розповідному реченні воно стоїть після дієвої особи. Часто скорочується до ‘d.

Приклади:

 • I’d cleaned my apartment before Lucy came. – Я прибрала квартиру до приходу Люсі.
 • Sarah had asked permission to take these books. – Сара попросила дозволу взяти ці книжки.

I read somewhere you had left.

У запитаннях – виноситься перед нею. Якщо запитання спеціальне (зі словами when, where, why та іншими), то had ставиться після цих слів.

Приклади:

 • Had you written that article by deadline? – Ти написала цю статтю до дедлайну?
 • When had you called him? – Коли ти йому дзвонив?

Had you forgotten that?

У запереченнях до had додається частка not: had not (скорочено hadn’t):

 • I hadn’t done the task. – Я не виконав завдання.
 • My brother hadn’t took your phone. – Мій брат не брав твій телефон.

Коли використовується Past Perfect
Основна функція цього часу написана на початку статті. Тут ми її розглянемо детальніше, проілюструємо та розширимо. А також подивимося на інші випадки використання минулого завершеного часу.

1) Вже сама назва часу, «минули завершений», вказує, що дія завершилася у минулому. На відміну від Past Simple, Past Perfect вказує на дію, яка завершилася до певного моменту у минулому. Як і до будь-якого часу групи Perfect, до минулого завершеного часу ми можемо провести аналогію із доконаним видом дієслів в українській мові. Тобто, дію було зроблено. А оскільки мова про Past (минуле), то зроблено її було у минулому.

Часто у цьому часі ми використовуємо такі часові маркери як: by (до певного часу, року, тижня, місяця), before (перед, до), till (до):

Приклади:

 • I’d handed in all the papers by Friday. – Я здав всі папери до п’ятниці.
 • She’d finished the project till last week. – Вона завершила проект до минулого тижня.
 • Marry came to the office to talk about her salary revision, but her boss had already left. – Мері прийшла в офіс, щоб поговорити про перегляд її зарплати, але її бос вже пішов (п’ятою точкою відчув, мабуть 🙂

Зазвичай ця завершена дія слугувала певною прелюдією до іншої дії у минулому. Частенько вона пояснює причину наступної дії.

 • She had watched the inspiring film about dancers and signed up for dance class after that. – Вона подивилася надихаючий фільм про танцюристів та записалася на танці після цього.

No one believed it, because nobody had ever done it before.

2. Наслідком функції описаного вище процесу є те, що Past Perfect часто використовується, коли ми говоримо про певні процеси мислення у минулому (hope, know, think, remember forget). При цьому сам процес мислення вживається у Past Simple, а об’єкт нашого мислення – в Past Perfect.

 • I didn’t know that he had come to the same hotel. – Я не знала, що він приїхав у той самий готель.
 1. didn’t know – процес мислення;
 2. he had come to the same hotel. – об’єкт мислення (те, про що ми не знали/ думали тощо)
 • Mike forgot you’d already written the movie review and wrote one more. – Майк забув, що ти вже написав рецензію на фільм, і написав ще одну.
 1. Дивіться, як цікаво це речення збудовано:
  Mike forgot – Past Simple (як процес мислення у минулом);
 2.  you’d already written the movie review – Past Perfect (і як об’єкт мислення, і як причина наступної дії –того, що він написав ще одну рецензію);
 3. wrote one more – знову Past Simple (як наслідок попередньої дії, описаної у завершеному минулому часі)

3) Минулий завершений час використовується з дієсловами стану (be, know, have тощо), коли цей стан тривав до певного моменту  (і, цілком можливо, продовжив тривати після нього)

 • She and her ex-husband had been happy together before for 15 years before he met his new wife. – Вона та її колишній чоловік були щасливі разом протягом 15 років, доки він не зустрів свою нову дружину.
 • Ellie and me had known each other since 1998. – Еллі та я знали одна одну з 1998 року.

Place had been open since 1907.

4) В умовних реченнях третього типу, у частині з умовою. Тут та сама логіка, що й у першому пункті: умова (причина) передує наслідкові

 • If you had left earlier, you’ve been in time. – Якби ти вийшов раніше, то прийшов би вчасно.

5) В непрямій мові, коли ми перероблюємо пряму мову, яка була сказана у минулому (Past Simple) чи теперішньому завершеному (Present Perfect) часі.

Пряма мова:

 • ‘Did you write the report?’ he asked me. – «Ти написав звіт?» – запитав він мене.

Це ж речення у непрямій мові:

 • He asked me whether I’d written the report. – Він запитав мене, чи написав я звіт.

Пряма мова:

 • ‘I’ve done the task’, he said. – «Я виконав завдання», – сказав він.

Непряма мова:

 • He said that he had done the task. – Він сказав, що він виконав завдання.
Цей час відносно нескладний, головне – зрозуміти логіку його використання та запам’ятати структуру речень у ньому. Для цього уважно перечитайте випадки, коли використовується Past Perfect. Після цього придумайте свої приклади із цим часом для кожного з них.