Світ Англійської

Англійська мова онлайн

Не втомлюся нагадувати про користь вивчення фразових дієслів. Вони просто необхідні для живого спілкування, адже роблять мову максимально природною та допомагають краще розуміти носіїв англійської. А ще неймовірно цікаво спостерігати, як слово змінює своє значення завдяки додавання до нього звичайного прийменника. Сьогодні таким прийменником буде over. Досить вступних слів – ловіть добірку фразових дієслів з over та збагачуйте свій словниковий запас.(P.s. ледь не написала «слониковий запас». Хе-хе).

Carry over

Значення 1: тут йде буквальний переклад – «переносити через». Carry – нести; over – через.

 • Could you help me to carry my luggage over the puddle? – Ти міг би допомогти мені перенести мій багаж через лужу?

Значення 2: цей переклад вже не такий очевидний. Carry over також означає «переносити щось на інший раз (час)». Використовується зазвичай у діловій англійській.

 • The volunteer program was carried over to next year due to COVID-19. – Волонтерська програма була перенесена на наступний рік через COVID-19.

Oh, you didn't carry over your credits.

Change over

Значення 1: перейти з однієї системи на іншу

 • The company changed over to more organic methods of production and that contributed to sales increase. – Компанія перейшла на більш органічні методи виробництва і це сприяло збільшенню продажів.

Значення 2: мінятися змінами (перезмінка); • Nurses change over at 6 a.m. – Медсестри міняються змінами о 6-й ранку.

Check over

Значення: перевіряти текст на наявність помилок

 • Can you check over my paperwork, please? – Можеш перевірити мою роботу, будь ласка?

Come over

Значення 1: приходити до когось додому

 • I’ll be home by 7, you can come over if you want to. – Я буду дома о 7-й, ти можеш зайти до мене, якщо хочеш.

Come over Saturday.

Значення 2: підходити.

 • Come over, I want you to meet my friends. – Підійди, я хочу познайомити тебе зі своїми друзями.

Значення 3: змінити місце перебування.

 • She came over from the USA when she was 10. – Вона переїхали з США, коли їй було 10.

Fall over

Значення 1: спіткнутися об щось;

 • It was dark and I fell over the chair. – Було темно і я спіткнулася об стілець.

Yeah, she fell over this afternoon.

Значення 2: раптово припинити працювати;

 • My e-book’s fallen over. I need to have it fixed. – Моя електронна книга різко припинила працювати. Мені потрібно відремонтувати її.

Hand over

Значення 1: здати щось (з рук в руки);

 • Time is out, please hand over your paper works. – Час вийшов, будь ласка, здайте свої роботи.

Значення 2: передати під контроль;

 • He plans to hand the company over to his daughter. – Він планує передати компанію своїй дочці.

Make over

Значення 1: переробити щось у щось інше;

 • The kids have made over the old garage into a concert hall. – Діти переробили старий гараж у площадку для концертів.

-Wendy. -Just my old gown made over.

Значення 2: змінити (щось у зовнішності)

 • That make-up was a total bummer, so I had to make it over. – Той макіяж був повним провалом, тому я мала його переробити.

Pass over

Значення: залишити поза увагою;

 • They decided to pull over his irrelevant questions. – Вони вирішили залишити поза увагою його недоречні запитання.

Run over

Значення 1: перевисити ліміт часу;

 • The previous presentation ran over and we had to shorten ours. – Попередня презентація затягнулася довше відведеного часу, і нам довелося скоротити нашу.

Значення 2: переїхати когось;
That man jerk run over the cat. – Той довбень переїхав кицьку.

Значення 3: пробігтися по чомусь (в переносному значенні). Наприклад, по поясненню, по тезам тощо.
Let’s run over the main points again. – Давай пробіжимося по головним пунктам знову.

Sleep over / Stay over

Значення: переночувати;

 • You can sleep over here. – Ти можеш переночувати тут.
 • She stayed over at Susan’s house. – Вона залишилася на ніч у домі Сюзен.

Why don't you stay over?

Take over

Значення: взяти на себе контроль чи зобов’язання;

 • She wants to take over this project. – Вона хоче взяти на себе цей проект.

Watch over

Значення: приглянути за кимось (оберігаючи та захищаючи);

 • Harold stayed up all night to watch over the sick child. – Гарольд не спав всю ніч, щоб доглядати за хворою дитиною.

Watch over my daughter.

Ці найпоширеніші фразові дієслова із over тепер перекочували у ваш словниковий запас. Ростіть їх (постійно практикуючи) та плекайте .